انواع ,کاربرد ,دیود ,       ,دستگاه ,شناخت ,بانک خازنی ,رکتی فایر ,شناخت انواع ,تغذیه سوییچینگ ,مدار مبدل

جلسه اول

1.       تاریخچه دستگاه های جوشکاری

2.       دستگاه های جوش اینورتر

3.       آشنایی با مفاهیم ولتاژ، جریان و مقاومت

4.       قانون اهم

5.       مفاهیم AC,DC

6.       رسانندگی

7.       آشنایی با انواع نیمه هادی ها

8.       انواع اتصال

9.       توان الکتریکی

10.   پیشوندها و پسوندها در الکترونیک

11.   شناخت انواع مقاومت ها (کربنی، آجری، پتانسیومتر،NTC و PTC )

12.   آشنایی با رنگ های مقاومت کربنی

13.   طریقه تست انواع مقاومت ها

14.   تست NTC,PTC به کار رفته در برد بانک خازنی

15.   آشنایی با مقاومت های SMD و تست آن ها

16.   سری و موازی کردن مقاومت ها

 

جلسه دوم

17.   انواع خازن ها

18.   خازن های بدون قطب و قطب دار

19.   مفهوم ظرفیت و ولتاژ

20.   کاربرد خازن در برد اینورتر و رکتی فایر

21.   تست خازن با مالتی متر

22.   تست خازن روی برد

23.   تست خازن بیرون برد

24.   انواع دیود ها

25.   علامت دیود در مدارات

26.   کاربرد دیود

27.   آشنایی با انواع روش های یکسوسازی به وسیله دیود

28.   دیود پل

29.   آشنایی با دیود زنز و کاربرد آن در مدارات

30.   طریقه تست دیود با مالتی متر

31.   طریقه تست دیود زنر

32.   تست دیود پل

 

 

 

جلسه سوم

33.   آشنایی با رگولاتور ولتاژ

34.   انواع رگولاتور

35.   کاربرد رگولاتور در مدارات

36.   مدارات تنظیم ولتاژ با رگولاتور

37.   تست رگولاتور ولتاژ با مالتی متر

38.   ترانزیستور

39.   انواع ترانزیستور

40.   NPN,PNP

41.   شناخت پایه های ترانزیستور

42.   کاربرد ترانزیستور در مدارات

43.   تست ترانزیستور با مالتی متر

44.   شناخت و تست MOSFET

45.   شناخت و تست IGBT

46.   مقایسه MOSFET و IGBT

47.   شناخت انواع رله و کاربرد آن در اینورترهای جوشکاری

48.   تست رله

جلسه چهارم

49.   آشنایی با اپتوکوپلر

50.   کاربرد اپتوکوپلر در مدارات تغذیه سوییچینگ و بانک خازنی

51.   تست اپتوکوپلر

52.   انواع ترانسفورماتور

53.   طریقه محاسبه تعداد دور در سیم پیچی ترانس

54.   ترانس جریان یا CT

55.   تست ترانس

56.   انواع تریستور

57.   کاربرد تریستور در دستگاه های رکتی فایر

58.   تست تریستور با مالتی متر

 

جلسه پنجم

59.   انواع ترایاک

60.   کاربرد ترایاک در دستگاه های جوش AC

61.   تست ترایاک با مالتی متر

62.   کاربرد القاگر یا چوک

63.   تست چوک

64.   شناخت انواع دستگاه های جوش

65.   راه های کنترل جریان در دستگاه های جوشکاری

66.   شناخت مدار رکتی فایر ورودی

67.   شناخت مدارات محافظ بانک خازنی

68.   فیلتر EMI

69.   مدار مبدل DC  به AC


جلسه ششم

70.   چوک پالس

71.   مدار تغذیه سوییچینگ

72.   خازن های حذف DC

73.   مدار مبدل AC  به AC

74.   ترموستات

75.   ساکت نمونه برداری

76.   شنت

77.   دیود فست

78.   بررسی عیب های اینورترهای جوشکاری

79.   مراحل عیب یابی

80.   تست های قبل از وصل کردن دستگاه به برق

81.   تست های بعد از روشن کردن دستگاه

82.   بررسی علل روشن شدن چراغ   O.C

83.